facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2018 | 08 | 21

Miedzyszkolne współzawodnictwo sportowe w roku szkolnym 2018 -- 2019


PROCEDURY DOTYCZĄCE ZGŁOSZENIA, REJESTRACJI I UDZIAŁU

Bardzo ważne informacje dotyczące rozgrywek w systemie współzawodnictwa szkół

OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA !!!

  • W roku szkolnym 2018/2019 szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego zobowiązane są do wypełnienia i elektronicznego zgłoszenia do poszczególnych kategorii rozgrywek Gdańskiej Olimpiady Młodzieży w terminie do 30.09.2018 r.

Karty Zgłoszeń do poszczególnych kategorii rozgrywek dostępne są na stronie: www.gzsiss.pl / www.gokf.gda.pl

- Igrzyska Dzieci – ZAŁĄCZNIK nr 3

- Igrzyska Młodzieży Szkolnej – ZAŁĄCZNIK nr 4

- Licealiada – ZAŁĄCZNIK nr 5

  • W roku szkolnym 2018/2019 szkoły, które zamierzają przystąpić do współzawodnictwa sportowego zobowiązane są do 30.09.2018 roku zaktualizować swoje dane zgłosić chęć uczestnictwa                            w zawodach wchodzących w skład Kalendarza Imprez SZS poprzez specjalną stronę internetową: www.srs.szs.pl

OBOWIĄZEK UZYSKANIA ZGODY RODZICÓW / OPIEKUNÓW !!!

  • Każdy uczeń musi posiadać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w zawodach połączoną ze zgodą na publikację wizerunku i upublicznienie danych. Zgody zbiera i przechowuje szkoła zgłaszająca się do rozgrywek. Nauczyciel nie może bez zgody rodziców lub opiekunów prawnych zezwolić uczniowi na udział w zawodach.

Podpisany druk zgody przez rodziców lub opiekunów prawnych ucznia będzie ważny przez cały rok szkolny 2018/2019.

Pobieramy go w PDF-ie lub Wordzie w zakładce „Dokumenty dla nauczycieli”.

Druk „ZGODY” w PDF-ie lub Wordzie jest również dostępny na stronie www.gzsiss.gda.pl w zakładce ….. lub www.gokf.gda.pl  jako  Załącznik  nr 6.

Zgoda może być wypełniona na dane zawody lub wielokrotnego użytku, w zależności od zapisu                       w formularzu.

Zgody rodziców są dla nauczycieli i dla szkoły.

Nie ma obowiązku zostawiania ich organizatorowi zawodów.

Potrzebne dla organizatora dane znajdują się na zgłoszeniu do zawodów.

Załączniki:

1. Regulamin „GOM” - Załącznik nr 1

2. Zasady rejestracji i zgłoszeń zespołów szkolnych do zawodów GOM

Załącznik nr 2

3. Formularze – Karty Zgłoszeń do zawodów (ID., IMS., LICEA.)

a) „Igrzyska Dzieci – G.O.M.” - Załącznik nr 3

b) „Igrzyska Młodzieży Szkolnej  - G.O.M.” - Załącznik nr 4

c) „Licealiada – G.O.M.” - Załącznik nr 5

4. Druk – „ZGODA RODZICÓW” - Załącznik nr 6


SP 1

 
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl