facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2021 | 09 | 03

Oferta pracy dla trenera piłki nożnej

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego ogłasza nabór na stanowisko TRENERA PIŁKI NOŻNEJ dla dzieci i młodzieży na boisku zewnętrznym przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku.

Forma zatrudnienia: umowa zlecenie

Stawka: 40 zł brutto/60 min.

Termin zajęć: wrzesień – listopad 2021, poniedziałek-piątek, godziny popołudniowe

(harmonogram oraz ilość godzin do ustalenia)

Miejsce zajęć: boisko zewnętrzne przy ul. Wrzeszczańskiej 29 w Gdańsku

Uczestnicy zajęć: chłopcy i dziewczynki do 16 roku życia

 

Niezbędne wymagania

• Posiadanie odpowiednich kwalifikacji uprawniających do organizowania i prowadzenia

zajęć sportowo-rekreacyjnych tj. instruktora, trenera, nauczyciela wychowania

fizycznego, animatora sportu;

• Wykształcenie pedagogiczne o profilu sportowym lub uprawnienia instruktorskie

• Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw

publicznych

• Stan zdrowia pozwalający na wykonywanie czynności trenera/instruktora/animatora

sportu

• Nieposzlakowana opinia

• Zainteresowanie dodatkową pracą w godzinach popołudniowych

• Chęć rozwoju i osiągania sukcesów w działaniach społecznych i sportowych

 

Wymagania mile widziane

• Doświadczenie w pracy w charakterze animatora sportu

• Członkostwo w klubach i organizacjach sportowych

 

Zakres wykonywanych zadań

• Prowadzenie zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej w wyznaczonym terminie

i na wskazanym obiekcie przez Zleceniodawcę

• Rzetelne i systematyczne prowadzenie wymaganej przez Zleceniodawcę dokumentacji

• Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez

organizowanie i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych

• Organizacja imprez i rozgrywek sportowych

 

Wymagane dokumenty

• Życiorys (CV)

• Kopie dyplomów poświadczających wykształcenie oraz uprawnienia do prowadzenia

zajęć, tj. kwalifikacje instruktora, trenera, nauczyciela wychowania fizycznego,

animatora sportu

Oferty należy składać na adres: biuro@ssm.gda.pl
 
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl