facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2020 | 06 | 25

Rekrutacja na zajęcia w roku szkolnym 2020/2021

Harmonogram rekrutacji na zajęcia Gdańskiego Zespołu Schronisk i Sportu Szkolnegow roku szkolnym 2020/2021

 

 Składanie deklaracji kontynuacji uczestnictwa w zajęciach przez rodziców dzieci lub pełnoletnich uczestników w dniach

25.06.2020 r-30.06.2020 r. Składanie deklaracji odbywa się drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.pl

  1. Weryfikacja złożonych deklaracji kontynuacji uczestnictwa: 01.07.2020 r.-3.07.2020 r.
  2. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych na zajęcia w placówce zgodnie z deklaracjami kontynuacji uczestnictwa: 6.07.2020 r.

 

ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc na zajęcia


  1. Składanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.pl w dniach: 7.07.2020 r.-14.07.2020 r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 15.07.2020 r. – 16.07.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 17.07.2020r.

 

ETAP II: REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA - dotyczy wolnych miejsc na zajęcia


  1. Składanie dokumentów wymaganych w drugim etapie rekrutacji w sekretariacie Gdańskiego Zespołu Schronisk i  Sportu Szkolnego w dniach: 24.08.2020r. – 25.08.2020r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 26.08.2020 r.-27.08.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 28.08.2020 r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Dokumenty do pobrania

Deklaracja o kontynuowaniu zajęć (plik docx)

Zajęcia 2020 (plik pdf)

 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl