facebook
   zmiana czcionki: 
  +  
  domyślna  
  –  


Aktualności


2020 | 07 | 07

1 etap rekrutacji: rekrutacja na wolne miejsca na zajęcia stałe organizowane przez GZSiSS

Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego zaprasza do rekrutacji na zajęcia organizowane w roku szkolnym 2020 / 2021.  W celu rekrutacji należy wypełnić deklarację uczestnictwa, a w przypadku pływania załączyć także informację o umiejętnościach pływackich dziecka

ETAP I: REKRUTACJA – dotyczy wolnych miejsc na zajęcia


  1. Składanie deklaracji uczestnictwa w zajęciach drogą mailową na adres rekrutacja@ssm.gda.pl w dniach: 07-14.07.2020 r.
  2. Weryfikacja złożonych wniosków: 15.07.2020 r. – 16.07.2020 r.
  3. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych na zajęcia w placówce: 17.07.2020r.

 

Kandydaci zamieszkali poza granicami Gminy Miasta Gdańska przyjmowani będą w przypadku wolnych miejsc po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.Dokumenty do pobrania:

Oferta zajęć

Deklaracja uczestnictwa w zajęciach

Informacja rodzica o umiejętnościach pływackich dziecka

 
 

Zobacz również

Wyszukaj

Zobacz galerię

logo GZSiSS
Gdański Zespół Schronisk i Sportu Szkolnego

Al. Grunwaldzka 244 , 80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl
elek. skrzynka podawcza ePUAP: /GZSISS/SkrytkaESP

Szkolne Schronisko
Młodzieżowe w Gdańsku

Al. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 520 68 51
grunwaldzka@ssm.gda.pl

Filia SSM Wałowa

ul. Wałowa 21
80-858 Gdańsk
tel. 48 58 301 23 13
walowa@ssm.gda.pl

Filia SSM

ul. Kartuska 245B
80-125 Gdańsk
tel. 48 58 302 60 44
kartuska@ssm.gda.pl

Gdański Ośrodek Kultury Fizycznej

ul. Grunwaldzka 244
80-314 Gdańsk
tel. 48 58 520 68 50
biuro@ssm.gda.pl